Wywiad przeprowadzony z dyrektorem Teatru Zagłębia - Zbigniewem Lenarczykiem i dyrektor ds. artystycznych Dorotą Ignatjew. Rozmowa dotyczyła nowości w repertuarze teatru, przyszłej współpracy ze znanymi reżyserami oraz planowanymi spektaklami, które mają zagościć na deskach teatru. 

 Paulina Paszko, Teatr musi być dla widza, Dziennik Teatralny.